Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-89-98   Author: Hon. Leovigildo S. Garcia Date Approved: October 9, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang na mapitagang humihiling sa ating minamahal na kinatawan ng Unang Distrito ng Bulakan, Kgg. Wilhelmino Alvarado na pagkalooban ng halagang Isang Milyong Piso.(P1,000,000.00) ang bayan ng Pulilan para sa pagsesemento ng farm to market roads ng Brgy. Balatong A. at Brgy. Balatong B.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links