Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-81-98   Author: Hon. Lamberto E. Caleon Date Approved: September 18, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling sa PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO. na lagyan ng payphone o phone booth ang mga hayag na lugar gaya ng palengke, paaralan, simbahan, munisipyo at mga pampublikong lugar gaya ng mga nabanggit.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links