Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-80-98   Author: Hon. Lamberto E. Caleon Date Approved: September 18, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling sa SMART COMMUNICATIONS, INC. na lagyan ng payphone o phone booth ang mga hayag na lugar gaya ng palengke, paaralan, simbahan, munisipyo at mga pampublikong lugar gaya ng mga nabangit.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links