Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-79-98   Author: Hon. Lamberto E. Caleon Date Approved: September 18, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang na mapitagang humihiling sa DATELCOM CORP. na lagyan ng payphone o phone booth ang mga hayag na lugar gaya ng palengke, paaralan, simbahan, munisipyo at pampublikong lugar gaya ng nabangit.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links