Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Priveleges Code: RES-68-98   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: August 7, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang hindi pinagtitibay ang Kautusang Barangay Blg.01-98 ng Barangay Cutcot na may petsang Hulyo 12, 1998.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links