Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Priveleges Code: RES-67-98   Author: Hon. Frederick Emerson A. Castro Date Approved: August 7, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Resolusyon ng pagkilala at pagbati sa bumubuo ng Pamahalaang Barangay ng Dampol 2nd A, kasama ang lupon ng kanilang LLN, Health Volunteers at lahat ng naging punong abala para sa programa hinggil sa nutrisyon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links