Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-62-98   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: July 31, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling kay Kgg. Joseph Ejercito Estrada. Pangulo ng Republika ng Pilipinas na mangyaring huwag ng bawasas ang10%  ang Inrternal Revenue Allotment na tinatanggap ng pamahalaang Bayan  ng Pulilan at ng lahat ng Pamahalaang Lokal sa bansang Pilipinas.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links