Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Priveleges Code: RES-60-98   Author: Hon. Lamberto E. Caleon Date Approved: July 31, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling kay Kgg. na kalihim Mario Tiaoqui ng Kagawaran ng Enerhiya na suportahan at bigyan ng tulong na pinansyal ang Zero Waste  Recycling Movement of the Philippines ( RegionIII) at ang Bayang Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links